Grantør

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Grantør
Ordet er en forvanskning av ordet «grenader» - en militær yrkestittel som ble benyttet som familienavn.