Jernsu

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Jernsu
Klumper, hovedsakelig av utredusert jern, som bygget seg opp på bunnen av ovnen ved smeltingen av jernholdig råmasse, f.eks. kobberkis. Jernsuene kunne veie flere tonn og forstyrret smeltegangen. Noen slike ligger utenfor smeltehytten på Røros - kalt «Meldalsklumper».