Grunnstoll

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Grunnstoll
Hovedort som har en åpning mot dagoverflaten.