Tyvoll

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tyvoll
Gammelt navn på Rugeldalen. Ble endret på 1930-tallet.