Tjurru

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tjurru
Tjurru eller tjære, er en mørk, svart, tyktflytende væske, som man får ut av trevirke av furu ved oppvarming. Den går da først over i gassform, og blir væske ved nedkjølning. Her brukes helst tyri. Kjemisk er tjurru en blanding av organiske syrer og estere. Tjurru motvirker soppangrep og råte, og fungerer som en naturlig beskyttelse av trevirket ved å trekke langt inn. På denne måten beskyttes tjærebredde vegger eller tak både ut- og innvendig.