Tappe

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tappe
Å slippe ned tømmerstokkene i en elv eller en tømmerrenne i utløpet av en sjø eller i enden av en stilleflytende passasje. Her kunne det bli brøt.