Tømmerbom

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tømmerbom
Tømmer som er samlet som en lenke flytende tømmerstokker, slik at det kan trekkes av en slepebåt, varpbåt eller en spillflåte. Når tømmeret ikke er i bom sier man at det «går løst» nedover vassdraget. Stedet der tømmeret samles i en bom på nytt kalles «bomsta».