Tønne gull

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tønne gull
1 tønne gull: Populær betegnelse for 100.000 riksdaler.