Bildegalleri(329)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Abildgaards restaurerte våpenskjold Opprettet: 26 Mar 2018 Abildgaard betyr «eple-/frukthage», og på våpenskjoldet finner man hjelm og utskårne epler. Peter Abildgaard var gift med søster av verksdirektør Peder Hiort, og det kan være forklaringen på at skjoldet også har et hjortehode. Dette bildet viser våpenskjoldet etter restaureringen i 2017. Foto: Lars Geithe, 2018
image
Interiør fra Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 Gården som helhet og sammenhengen mellom hus og interiører, underbygger og forsterker Finnegårdens kulturhistoriske verdi. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Interiør fra Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 Innretningen er fra 1890-tallet med tapet som er tenkt å illudere gyldenlær. Tapetet er trolig produsert i Belgia og var svært kostbar i samtiden. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Interiør fra Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 Finnegården er den eneste, i tillegg til Direktørgården, som har en nærmest intakt gårdsstruktur. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Interiør fra Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 Her er det anlagt en suite med finstuer mot Bergmannsgata, en "filade", dvs. at dørene mellom alle rommene ligger på linje. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Interiør fra Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 Handelshuset Engzelius har satt tydelige spor i gården, først gjennom hovedombygging og de svært påkostede interiørene fra 1879 til ca. 1890. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Gyldenlær i Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 Innretningen er fra 1890-tallet med tapet som er tenkt å illudere gyldenlær. Tapetet er trolig produsert i Belgia og var svært kostbar i samtiden. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Filade i Finnegården Opprettet: 23 Feb 2018 En "filade" vil si at dørene mellom alle rommene ligger på linje, slik at det er mulig å se gjennom hele huset i lengderetningen. Foto: Lars Geithe, 2017
image
Uthuset til Hartzgården Opprettet: 22 Oct 2015 Fjøset i forgrunnen er fra slutten på 1800-tallet. Foto: Kurt Näslund, 2015
image
Drengestue til Hartzgården Opprettet: 22 Oct 2015 Drengestuen i forgrunnen er fra siste kvartal av 1700-tallet og sto opprinnelig på Rørosgård. Foto: Kurt Näslund, 2015
image
Kirketårnet i 1958 Opprettet: 6 Apr 2015 Kirketårnet, før tilbakeføring til originalfarger i 1962. Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren
image
Per-Amundsagården Opprettet: 6 Apr 2015 Fra bakgården til Per-Amundsagården. Årstall ukjent. Foto: J.J. Grimelund, Riksantikvaren