Røros kirke(55)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Kirketårnet i 1958 Opprettet: 6 Apr 2015 Kirketårnet, før tilbakeføring til originalfarger i 1962. Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren
image
Peder Hiorts gravkapell Opprettet: 8 Apr 2014 Kapellet stod ferdig omtrent samtidig som Røros kirke i 1784. Kapellet ble bygget av verksdirektør Peder Hiort (1716-1789), som ligger balsamert her. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Bergstadens Ziir Opprettet: 22 Sep 2013 Bergstadens Ziir i tåke. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Bergkorpsets fane Opprettet: 15 Sep 2013 Den opprinnelige fanen ble anskaffet i 1778. Her vises Christian VIIs emblem, kobberverkets merke og riksløven, i tillegg til berget med malmforekomstene, en smeltehytte og en soldat. Foto: Wikimedia Commons, 2012
image
Hiort-kapellet Opprettet: 1 Sep 2013 Hiort-kapellet med prydhage nedenfor sett fra tårnet til Røros kirke. Foto: Einar Aasen, 2002
image
Røros kirke i 2009 Opprettet: 7 Aug 2013 Fra restaureringen (2008 - 2010) i hovedrommet i Røros kirke. I midten vises alterseksjonen. Foto: Lars Geithe, 2009
image
Keramikkfliser Opprettet: 5 Jul 2013 Denne keramikkflisen ble lagt i våpenhuset i Røros kirke i 1904. På flisens underside til høyre kan man lese navnet til fabrikanten «Alfred Regout & Co. - Holland - Maastricht». Foto: Lars Geithe, 2013
image
Orgelskap Opprettet: 10 Jun 2013 Peder Ellingsen fikk i 1787 utbetalt 60 riksdaler for dekorasjon av barokkorgelet i Røros kirke. Foto: Lars Geithe, 2007
image
Klaviatur Opprettet: 10 Jun 2013 Barokkorgelet i Røros kirke ble bestilt i 1740 og hadde kostet 230 riksdaler ved ferdigstillelsen i 1742. Foto: Lars Geithe, 2007
image
Orgelpiper Opprettet: 10 Jun 2013 Pipene i barokkorgelet i Røros kirke. Orgelet har 10 stemmer og er et av de eldste fungerende kirkeorgler i Norge. Foto: Lars Geithe, 2007
image
Døpt i 1789 Opprettet: 5 Jun 2013 Bokside fra år 1789 i kirkebok på Røros. Teksten i firkanten nede til høyre opplyser tilsynelatende om dåpen til Peder Hiorts (uekte) barn. Foto: Ukjent, 2008
image
Gravkapell fra ca. 1787 Opprettet: 20 May 2013 Gravkapell hvor Catharina Borchgrevink lot gravlegge familiemedlemmer fra Borchgrevink-, Finne- og Krogh-slekten. Foto: Lars Geithe, 2013